Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych. Jesteś studentem, uczniem, nauczycielem lub po prostu w czasie 
ferii będziesz miał więcej czasu na dodatkową aktywność? Chcesz zostać żołnierzem, 
jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna Służba Wojskowa (TSW).

Zainteresowani projektem „Ferie w Mundurze” oraz spełniający wymagania formalne tj. pełnoletność, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie obywatelstwa polskiego, minimum wykształcenie podstawowe, powinni  złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim o powołanie do TSW.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski
tel: 261 398 073/072
www.facebook.com/WKUBielskPodl
twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

 

ferie w mundurze 2021 zap 02