Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dn. 24.11.2021 r. (środa)  z wodociągu Narojki, gm. Siemiatycze.

Przerwa dotyczy miejscowości: Ogrodniki, Wólka n/Bugiem, Turna Mała.

Przewidywany czas usunięcia awarii - ok. godz. 13.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.