21 listopada w świetlicy w Bacikach Bliższych gościły zespoły z muzyką i pieśnią ukraińską - "Hiłoczka" z Czeremchy, oraz "Jaseny" z miasta Koreć na Ukrainie. Organizatorzy wydarzenia: Związek Ukraińców Podlasia, Gmina Siemiatycze, Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.