Takie obrady Rady Gminy, z tak wyjątkową informacją dla radnych, oraz mieszkańców gminy Siemiatycze, zdarzają się rzadko. Dotychczas w historii naszego samorządu nie było takiej sytuacji i tak wysokiej kwoty dotacji. Mowa o pozyskanych środkach finansowych przez Gminę Siemiatycze w okresie od poprzedniej sesji Rady Gminy, czyli od września do połowy listopada 2021. To łącznie ponad 17 MILIONÓW ZŁ uzyskanych na cele: inwestycyjne (drogownictwa, kanalizacyjne, wodociągowe), oświatowe, dotyczące cyfryzacji i in.

 

W szczegółach dane te wyglądają następująco:

- 11.989.677 zł: budowa dróg gminnych („Polski Ład”),

- 3.057.312 zł: inwestycje związane z kanalizacją (dotacja rządowa),

- 403.896 zł: inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę (wsparcie rządowe),

- 500.000 zł: przeciwdziałanie covid – 19 („Rosnąca odporność”),

- 450.000 zł: budowa drogi gminnej Anusin – Boratyniec Ruski („Pater Firma”),

- 120.000 zł: zakup pakietów urządzeń multimedialnych dla szkół („Laboratoria przyszłości”),

- 180.780 zł: rozwój sfery informatycznej w samorządzie (‘Cyfrowa Gmina”),

- 389.924 zł: subwencja ogólna (wsparcie rządowe).

Razem: 17.100.589 zł.

 

 

Obrady sesji Rady Gminy Siemiatycze, z dn. 23 listopada 2021, poniżej: