W niedzielę 29 lipca 2012 r. przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem. Na podstawie informacji, które zostały zgłoszone do Urzędu Gminy Siemiatycze, w wyniku szkód huraganowych w gminie zostały uszkodzone dachy na 3 budynkach mieszkalnych, 9 budynków gospodarczych (obory, stodoły, garaże) oraz ponad 220 hektarów upraw rolnych. Huragan spowodował również szkody w okolicznych lasach na obszarze ok 5 hektarów, gdzie zostało wyrwanych z korzeniami, połamanych i powalonych wiele drzew.

Kończą się szacowania budynków gospodarczych oraz upraw. Wypłacone zostały już odszkodowania za budynki do 6 tys. zł. Odnośnie szkód powyżej 6 tys. zł w dniu 8 sierpnia 2012 r. odbędzie się szkolenie o sposobie postępowania co do wyceny tych budynków. Natomiast w przypadku upraw, będą stosowane kredyty preferencyjne.

Straty za uprawy i budynki gospodarcze szacowała komisja powołana przez Wojewodę Podlaskiego.

Wypłaty zasiłków dokonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Pracownicy GOPS udzielają niezbędnych informacji w zakresie zasad udzielania pomocy finansowej na remont budynku bądź lokalu mieszkalnego dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń, noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w bieżącym roku. Telefon kontaktowy - 85 655 20 53.

 

Galeria

Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem Przez teren gminy Siemiatycze przeszedł huragan z gradobiciem