Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dotyczące miejsca, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 22/2013 z dnia 31.12.2013r. znak: WI-I.7820.3.8.2013.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrorożany - Siemiatycze, od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

 

Załączniki do pobrania

  1. Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego