Ogłoszenie


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 stycznia 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej w drodze zamiany, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Tołwin.

Wójt
Edward Zaremba