Podlaska Fundacja sportu, turystyki i ochrony przyrody „SWT” ma na celu propagowanie idei poszanowania, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki i tradycji.

Z wielką satysfakcją upowszechniamy działalność edukacyjną z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i współżycia z przyrodą. Wspieramy rozwój turystyki zagranicznej oraz krajowej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionów Podlasia. Propagujemy aktywne formy wypoczynku i wycieczki krajoznawcze.

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Opracowanie szlaku turystyki samochodowej na urządzenia mobilne promujący atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze południowej części województwa podlaskiego”.

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwu zaprezentować jeden z efektów naszej działalności oraz zachęcić do wspólnej promocji naszego regionu. W ramach projektu zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy motoryzacyjny szlak turystyczny. Mapa i opis szlaku znajduje się pod adresem: http://fundacjaswt.pl/tourism

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szlakiem i zachęcamy do udostępniania rezultatów naszego projektu.