Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku prowadzi obecnie nabór uczestników do projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”, który realizowany jest w terminie 01.05.2013r.-30.04.2015r.

W ramach projektu udział mogą wziąć rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy, zamieszkali na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej lub w mieście do 25 tys mieszkańców, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub zamierzają podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Głównym celem Projektu jest reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa mieszkających na terenie województwa podlaskiego poprzez organizację szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu poprzez organizację szkoleń zawodowych   oraz doradztwa indywidualnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

1.Kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C

2.Kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D

3.Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B

4.Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B

5.Monter/ka urządzeń energii odnawialnej,

Szkolenia w pełni BEZPŁATNE współfinansowane ze środków EFS.

Więcej informacji dostępnych na: www.nowekwalifikacje.info