pod poszczególnymi linkami znajdują się dokumenty do pobrania:

 

Załączniki do pobrania

  1. projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - kierunki zagospodarowania - tekst
  2. projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze - kierunki zagospodarowania - rysunek
  3. prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - tekst
  4. prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium - rysunek