W dniu 26.06.2015 roku uczniowie Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zakończyli uroczystą akademią rok szkolny 2014/ 2015 i rozpoczęli zasłużone wakacje. Grono Pedagogiczne, Pan wójt Edward Krasowski, uczniowie i Komitet rodzicielski  dziękowali za wieloletnią pracę  dotychczasowemu dyrektorowi – Panu Kazimierzowi Gietek.

Pan Kazimierz Gietek,  pełniący  funkcję Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach od 1 września 1999 r., organizował pracę placówki  od podstaw,  poczynając od przystosowania budynku po bazie PKS na potrzeby szkoły.  Od początku zatrudnienia w gimnazjum poświęca wiele uwagi i starań w kierunku poprawy warunków pracy i nauki, w 2003 roku do dyspozycji uczniów oddano pełnowymiarową halę sportową, sukcesywnie realizuje remonty i modernizacje obiektu szkolnego, uzupełnia wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne ze środków gminy i innych. Wcześniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Czartajewie. Z dniem 1 września 2015 roku przechodzi na emeryturę.

Pan Wójt w związku z  przejściem na emeryturę  Pana Kazimierza Gietek serdeczne podziękował za wieloletnią pracę pedagogiczną i kierowniczą. Podziękowania i życzenia otrzymał też od pracowników szkoły, uczniów, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego.

Zapamiętamy Pana dyrektora jako doskonałego pedagoga i wychowawcę, wspaniałego człowieka, który potrafi zawsze pomagać innym, reprezentującego pokolenie, które traktowało pracę nauczycielską jako powołanie. Pragniemy podziękować zatem za ostatnich szesnaście  lat spędzonych przez Pana w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach i życzymy pogody ducha na dalsze lata życia. Niech każdy następny dzień przynosi radość i satysfakcję z dobrze wypełnionego zadania i będzie okazją do odkrywania nowych uroków życia.

kwiaty