I Nadbużański Konkurs Fotograficzny
„Moja Mała Ojczyzna”
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Siemiatycze

Organizatorem „KONKURSU" jest Gmina Siemiatycze.

Celem „KONKURSU" jest:

 • zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
 • ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu,
 • ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu, popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.

Zasady udziału:

 1. W „KONKURSIE" mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Siemiatycze.
 2. Każdy autor może nadesłać max. 4 prace, wykonane dowolną techniką,
  • fotografia barwna - format min 18x24 - max.20x30 cm
  • fotografia czarno-biała - min 18x24 - max.20x30 cm

  - mniejszy format nie będzie oceniany!

 3. Prace należy nadsyłać nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach lub przynieść osobiście do UG w Siemiatyczach (sekretariat).
 4. Na odwrocie każdego fotogramu należy taśmą klejącą przytwierdzić metryczkę zawierającą:

  • nazwę i adres szkoły
  • nazwisko opiekuna
  • opis przedstawionej sytuacji lub budowli
  • czas i miejsce wykonania zdjęcia

  Zdjęcia bez opisu miejsca i daty nie będą oceniane.

 5. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe
  • szkoły gimnazjalne

 

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników „KONKURSU".

Prace należy przesłać na adres: Urząd Gminy Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35 z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 r. (liczy się data wpływu)

Informacje o wynikach „KONKURSU" zostaną zamieszczone na stronie www.gminasiemiatycze.pl do dnia 06.05.2016 r. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy zakwalifikowanych prac odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze – o terminie powiadomimy pisemnie.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione /nagrody rzeczowe i dyplomy regulaminowe/.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacji udziela Urszula Tomasik
tel.85 6552860 w.41
kom 606 732 613