Festyn w Bacikach Bliższych został zorganizowany przez BTSK w Białymstoku i Komitet Organizacyjny Dnia Bacik.

23 lipca od godz. 15.00 zebrani mieszkańcy i goście podziwiali zespoły śpiewacze: "Reczańka" z Koźlik, "Kalinka", "Kałaski", "Lailand" i "AS" z BIałegostoku, "Małanka" z Bielska Podlaskiego, "JBM" z Suchowolców oraz Zespół Taneczny "Spadczyna" z Prużan na Białorusi. Słowa powitania ze sceny skierowali Aleksander Kiczko w imieniu Organizatorów, Joanna Miłkowska - Sekretarz Gminy Siemiatycze oraz Bazyli Siegień wiceprzewodniczący BTSK.
Uroczyście powitano Panią Julię Rubina wicedyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego w Warszawie oraz Pana Jana Syczewskiego przewodniczącego ZG BTSK w Białymstoku.
Żywiołowa muzyka zespołów zachęcała do zabawy, a pogoda, która tego dnia była łaskawa dla Organizatorów sprawiła, że na imprezę przybyło dużo Rodzin. Dzieci miały do dyspozycji dmuchane miasteczko, zamki-zjeżdżalnie, kule wodne oraz trampolinę. Sołty wsi Pan Waldemar Kowalczuk z wielką dbałością pilnował, aby każdy zespół korzystał ze wspaniałęgo poczęstunku, przygotowanego przez Organizatorów w świetlicy wiejskiej.
Wsparcia finansowegi i rzeczowego udzielili: wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, POLSER. Panowie: Zbigniew Michaluk, Jerzy Sapieżko, Kamil i Jerzy Szawkało, Marian Boratyński, Kazimierz Sidorczuk, Wiesław Leoniuk, Paweł Kobus, Marcin Sawicki, Tadeusz Słokotowicz, Janusz Laszuk, Tomasz Rodzianko - Firma Global, Bogdan Zduniewicz. Patronat medialny: Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz.