W dniu 12.08.2016 r. „Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych”

pozostawił projekty uproszczonych planów urządzenia lasu wsi:

1. Kajanka

2. Korzeniówka Duża

3. Korzeniówka Mała

4. Kłopoty Patry

5. Ossolin

6. Tołwin

do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 12.08.2016 r. do 14.10.2016 r. (w tym 30 dni na składanie wniosków i 30 dni na ich rozpatrywanie)

Plany są wyłożone w:

Urzędzie Gminy w Siemiatyczach

ul. Kościuszki 35,                                                              

17-300 Siemiatycze,

pok. Nr. 8