Gmina Siemiatycze pierwszy raz organizowała Święto Plonów - Dożynki.

Odbyły się 4 września 2016 r. we wsi Kłopoty Bujny pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Siemiatycze. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: wójt Edward Krasowski, proboszcz parafii w Kłopotach Stanisławach ks. Edward Kowalczuk, radny Łukasz Twarowski, sołtys wsi Kłopoty Bujny Bożena Gorczkowska, sołtys wsi Kłopoty Stanisławy Teresa Tryniszewska, sołtys wsi Kłopoty Bańki Roman Kryński oraz mieszkaniec wsi Kłopoty Bujny Krzysztof Olszewski.

Przygotowania do dożynek trwały kilka miesięcy. Miejsce przy byłej szkole w Kłopotach Bujnach przybierało coraz więcej kolorów, pracownicy gminy i mieszkańcy wspólnie wyczyścili i przygotowali cały teren. Na czas zbudowano wiatę, która odtąd będzie służyła mieszkańcom do wspólnych spotkań.

Wszyscy przejeżdżający drogą przez Czartajew do Grodziska uśmiechali się na widok „witaczy” – chłopa i baby ze słomianych bel, które mieszkańcy ubrali w stosowne stroje.

4 września od wczesnych godzin rannych przyjeżdżali wystawcy, aby ustawić stoiska. Było gwarno i wesoło kiedy wszyscy dekorowali nie tylko własne miejsce, ale również cały teren przed ustawioną sceną. Czegóż tam nie było….snopki zboża, płody rolne, ziarno, kwiaty. Wszystko z domowych ogródków i pól.

Tuż przed południem delegacje wsi zaczęły ustawiać przed sceną wieńce dożynkowe oraz kosze i tace z chlebem.

Organizator już wcześniej ogłosił konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, Najlepszą Potrawę Regionalną, Najsmaczniejszy Chleb, Napój Regionalny i Najładniejsze Stoisko. I tutaj mieszkańcy Gminy (i nie tylko) nie zawiedli. Do oceny zgłoszono trzydzieści potraw oraz 6 stoisk.

O godz. 12.00 JE Ks. Tadeusz Pikus Biskup Drohiczyński w asyście ks. Edwarda Kowalczuka proboszcza parafii Kłopoty Stanisławy oraz innych księży odprawił mszę świętą, podczas której poświęcił ziarno, chleb oraz wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa wsi: Kłopoty-Bujny, Bańki, Stanisławy, Patry, Wiercień Duży, Tołwin, Czartajew, Siemiatycze-Stacja, Anusin, Boratyniec Lacki, Lachówka oraz Powiat Siemiatycze. Ks. Biskup zauważył, że to niezwykłe spotkanie jest dziękczynieniem za podstawowy pokarm, jakim jest chleb. Pochwalił piękne wieńce dożynkowe, które świadczą o wielkiej kulturze. Zaznaczył w tym miejscu, że tylko człowiek jest zdolny do tworzenia kultury. W trakcje Mszy Świętej mieszkańcy wsi Szerszenie, dziękując za obecność Biskupa na inauguracji nowego roku szkolnego w ich miejscowości, podarowali mu własnoręcznie zrobioną mitrę, przyozdobioną ziarnami zbóż.

W procesji darów ofiarnych Starostowie Dożynek Łukasz Twarowski z wsi Kłopoty Stanisławy i Teresa Olszewska ze wsi Kłopoty Bujny złożyli chleby (upieczone przez piekarnie siemiatyckie „Sokół” i PSS „Społem”), sołtys wsi Kłopoty Stanisławy Teresa Tryniszewska – miód, mieszkańcy parafii przynieśli w koszach chleby, które w dalszej części dożynek zostały podzielone między ludzi.

Wiele emocji podczas dożynek wywołał konkurs na wieniec dożynkowy. Komisja w składzie: Edyta Murawska-Derewońko, Zbigniew Derewońko z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Jacek Wysocki- fotograf, Marcin Baliński-Folwark Księżnej Anny, Bożena Radziszewska ODR w Siemiatyczach za najpiękniejszy uznała wieniec wsi Czartajew, kolejne miejsca zajęły wsie: Tołwin i Kłopoty Stanisławy.

Uhonorowano Największego Gospodarza Krzysztofa Wakuluk z Wólki Nadbużnej – nagrodę ufundował Tomasz Abramczuk z AGRO Frankopol, Najmłodsze Małżeństwo Hannę i Łukasza Twarowskich ze wsi Kłopoty Stanisławy – nagroda od Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach, Największego Dostawcę Mleka z Gminy Siemiatycze Dariusza Kuczyńskiego ze Skiw Dużych – nagroda od Spółki POLSER, Najstarszego Sołtysa - Marię Brzezińską z Cecel, Jerzego Marciniuka z Kułyg, Tadeusza Piotrowskiego z Wiercienia Dużego- nagroda od wójta Gminy Siemiatycze. Nagrodę dla Najstarszego Małżeństwa z rąk Starosty Siemiatyckiego odebrali Państwo Stanisława i Stanisław Lubowiccy z miejscowości Kłopoty Bujny, którzy wspólnie idą przez życie od 63 lat.

Na scenie wystąpili dostojni Goście, których przywitał i wręczył pamiątkowy dożynkowy kłos wójt Edward Krasowski: Minister Jarosław Zieliński MSW, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Jan Zalewski Starosta Siemiatycki oraz Witold Twarowski kierownik ARiMR w Siemiatyczach. Odczytano również przesłane na ręce wójta listy: od bpa Antoniego Pacyfika Dydycza oraz Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Pod koniec II części - obrzędowej, Zespół Pogodna Jesień z Moniek przedstawił stare obrzędy dożynkowe: modlitwa przed żęciem, wyjście w pole, żęcie zboża, rodzina wielopokoleniowa, ułożenie dziecka w kopkach zboża, przepiórka, poczęstunek u gospodarza, pieśni tradycyjne żniwne.

Przedstawiciele sołectw: Czartajew, Tołwin i Kłopoty Stanisławy odebrali nagrody w postaci bonu finansowego za najpiękniejsze wieńce.

W III części – artystycznej na scenie zaprezentowały się kapele i zespoły:

Kapela Wuja Krzycha ze Skrzeszewa, Pasieka z Platerowa, Seniorynki z Sokołowa Podlaskiego, Pogodna Jesień z Moniek oraz Kapela Gminna Siemiatycka. Nagrodzono również pozostałe konkurencje: Najlepsza Potrawa „przysmak gospodyni” Barbara Mazur z Czartajewa, Najlepsze ciasto „orzechowiec jabłkowy” Halina Kłopotowska wieś Kłopoty Bujny, Najsmaczniejszy chleb – Sławomir Bojarski wieś Kłopoty Bujny, Napój Regionalny „podpiwek” Bożena Zaremba wieś Kłopoty Bańki, Wyborna Nalewka „nalewki różne smaki” Państwo Soszyńscy z Tołwina. Tytuł Najpiękniejsze Stoisko przypadł sołectwu Kłopoty Bujny.

Po godz. 20 –ej zebrani na placu przed sceną, razem z wójtem, radnymi i sołtysami wypuściliśmy w niebo świecące lampiony.

Do późnych godzin wieczornych skoczną muzyką do tańca bawił wszystkich DJIrecki.

Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowania Wszystkim Państwu, którzy wspomogliście nasze Dożynki, fundując piękne Nagrody, wystawiając swoje stoiska na których przemiła atmosfera, wspaniałe potrawy sprawiły, że uczestnicy Dożynek wychodzili usatysfakcjonowani smakiem i gościnnością. Dziękujemy osobom i firmom: POLSER sp. z.o.o Aleksander Rożuk, Ziołowy Zakątek Mirosław Angielczyk w Korycinach, AGROFrankopol, Lewian Wiesław Leoniuk Baciki Bliższe, LGD Tygiel Doliny Bugu Agnieszka Wojtkowska,(całej obsłudze stoiska za piękne animacje dla dzieci), Jadwiga Wojtkowska Gmina Perlejewo, Józef Kunicki Pasieka Skrzeszew, PPH Solana Wiercień Ewa i Adam Boguszewscy, ODR w Siemiatyczach, KRUS w Siemiatyczach (dziękujemy za konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”) , ARR w Białymstoku, AGRICOLA Łosice, CONTRACTUS Sp.z.o.o. Siemiatycze, Miłkowski Radosław Osmola, Przemysław Piotrowski, Białystok, Nina Posławska Pawłowicze, Marzena Sawicka Drohiczyn, Państwu Ani i Sławkowi Bojarskim Biesiadny Dwór za przygotowanie wozu dożynkowego do przewiezienia Gości, Kamilowi Dołegowskiemu – Kraina Zabawek za umilenie zabaw dzieciom.

Szczególne podziękowania składamy Panu Wiesławowi Malinowskiemu za przygotowanie starych maszyn rolniczych i wystawienie na placu dożynkowym, Panu Tomaszowi Mantur ratownikowi medycznemu za dyżur w namiocie medycznym. Mariuszowi Baranowskiemu i obsłudze sceny za pomoc przy realizacji scenariusza i fachową obsługę. Strażakom OSP Kłopoty Bujny za dbałość o bezpieczeństwo i porządek podczas trwania Święta Plonów.

Dziękujemy za Patronaty Medialne i rzetelną informację: Katolickiemu Radiu Podlasie, Podlasie24, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz.

 

Galeria