Kolędą „Dzisiaj w Betlejem” w Kurii Biskupiej w Drohiczynie  4 stycznia 2017 rozpoczęło się świąteczno-noworoczne spotkanie samorządowców,

parlamentarzystów, miłośników Podlasia, które tradycyjnie zorganizowano z inicjatywy Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Ponad dwustu zaproszonych gości zawitało do Drohiczyna, by spotkać się z duchowieństwem i ze słów orędzia Jego Ekscelencji zaczerpnąć siły do dalszej pracy dla dobra mieszkańców. Naszą Gminę reprezentował Wójt Edward Krasowski.

Ks. prał. Zbigniew Rostkowski – kanclerz Kurii i wikariusz generalny diecezji witając zebranych mówił: - Hasło obecnego roku duszpasterskiego w Polsce brzmi „Idźcie i głoście”, przychodzimy też i my dzisiaj, aby głosić, a jednocześnie zasłuchać się w orędzie pokoju Nowonarodzonego Jezusa.

Ks. Biskup w noworocznym przesłaniu zachęcał do refleksji na temat sensu Bożego Narodzenia. Swoją myśl skupił wokół pytania: po co przyszedł na świat Syn Boży i narodził się Jezus? W odpowiedzi przypomniał świadectwo ks. Tadeusza Fedorowicza, który w jednej z konferencji prowadził podobną refleksję. Konkluzję stanowią słowa samego Jezusa, który przed Piłatem wyznał, że przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, której świat nie ma, ani nie jest w stanie o niej zaświadczyć, bo jej nie zna. Jezus rodzić się, aby dać świadectwo o tej prawdzie, o Ojcu, którego nikt nigdy nie widział. Jezus przyszedł, aby napełnić nasze życia Bożą obecnością, abyśmy byli dobrzy i święci jak Ojciec Niebieski – podkreślił ks. Biskup. Składając świąteczne i noworoczne życzenia ks. Biskup przede wszystkim podziękował za przybycie i obecność. Życzył, aby te święta Bożego Narodzenia były umocnieniem w wierze, nadziei, aby była w nas ta niezwykła moc, bez której trudno jest żyć – moc miłości.

Z refleksją „Rola przyrody i troski o przyrodę. Perspektywa biblijna” wystąpił prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mówca podkreślał, że świat wywodzi się z decyzji Boga, z nie z chaosu „Bóg z miłości stworzył świat i nas na świecie. A miłość by była pełna potrzebuje wzajemności.” Prelegent rozpoczynając od Księgi Rodzaju i hymnu o stworzeniu świata, ukazując jego piękno i wartość, przypomniał nauczanie papieża Franciszka w dokumencie Laudato si. Zwrócił uwagę na poważne zagrożenia, przed którymi staje dzisiejsza ludzkość: zanieczyszczenie i globalne ocieplenie, wyczerpywanie się zasobów naturalnych – zwłaszcza wody.

Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” życzenia w imieniu samorządowców składał Biskupowi burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula: – W imieniu osób reprezentujących społeczność Diecezji Drohiczyńskiej życzę Ekscelencji – niech spełnią się najprostsze pragnienia osobiste i te związane z duszpasterstwem diecezji. By posługa duszpasterska przyniosła obfite plony „dusz w bieli” pragnących Chrystusa na co dzień.

Życzeniom towarzyszyło przekazanie przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Andrzeja Nowakowskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bulli papieża Marcina V z XV w., która została odnaleziona w okolicach Mielnika. To jedna z trzech bulli papieża Marcina V, która znajduje się na terenie Polski. „Jesteśmy wdzięczni za ten dar” - podkreśla biskup Tadeusz Pikus zauważając, że jest to znak więzi ze Stolicą Apostolską.

Podczas spotkania w krótkim recitalem kolędy wystąpił Chór Kameralny Sokołowskiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją pani Anety Mroczek.

Tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski