Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu, tj. budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn wraz z budową obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu DK66.

W trakcie spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z przebiegiem drogi ekspresowej oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Przebieg projektowanego odcinka drogi ekspresowej przedstawiono na mapie poglądowej oraz planach sytuacyjnych przekazanych do urzędu miasta/gminy oraz udostępniono do pobrania na stronie internetowej pod linkiem: http://www.trakt.pl/spotkania-informacyjne-s19

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
 • 07.02.2017r. godz. 15:00 w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2
  miasto oraz gmina Bielsk Podlaski
 • 08.02.2017r. godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Dubieńskiej 11
  gmina Boćki
 • 08.02.2017r. godz. 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Kąty 22
  gmina Dziadkowice
 • 09.02.2017r. godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki, ul. B. Joselewicza 3
  gmina Sarnaki
 • 09.02.2017r. godz. 15:00 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy ul. Zaszkolnej 1
  miasto Siemiatycze
 • 10.02.2017r. godz. 13:30 w Szkole Podstawowej w Czartajewie przy ul. Szkolnej 4
  gmina Siemiatycze

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE DROGI S19 NA ODCINKU CHOROSZCZ – CHLEBCZYN, MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ WSZYSTKICH ODCINKÓW DROGI S19 DŁUGOŚCI OK. 160 KM Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

CZĘŚĆ 4 – ODCINEK PLOSKI – CHLEBCZYN, DŁUGOŚCI OK. 68 KM, WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 66 DŁUGOŚCI OK. 7 KM NA OBWODNICY BIELSKA PODLASKIEGO

Załączniki