Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

      Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  ) podaję  do publicznej wiadomości informację,  że w dniu  2 lutego 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu, położonej w obrębie wsi Siemiatycze- Stacja .

 

                                                                                                            Wójt Gminy Siemiatycze

                                                                                                                                                             Edward Krasowski