Urzędnicy podlaskiej skarbówki organizują cykl spotkań mających na celu przedstawienie najważniejszych zmian w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej.

 

 

     Głównym tematem spotkań organizowanych przez podlaskie urzędy skarbowe będą najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), a także zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) oraz Ordynacji podatkowej, które wchodzą w życie w 2017 r.

     Jednym z zagadnień omawianych w trakcie spotkań, będzie również utworzenie od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która powstanie z połączenia dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

     Spotkania w regionie:
    - Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim , 21 lutego (wtorek) godz. 9.00, sala konferencyjna US,
    - Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, 22 lutego (środa) godz. 13.00, sala konferencyjna US.

 

administracja podatkowa logo