Ogłoszenie

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 marca 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie przetargowym położonej w obrębie wsi Boratyniec Lacki.

Wójt
Edward Zaremba