Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 czerwca 2014

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 czerwca 2014 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych  w obrębie  wsi Klukowo i Kułygi oraz w trybie bezprzetargowym we wsi  Turna Duża – dotychczasowemu dzierżawcy.

 

Wójt
Edward Zaremba