OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 września 2012 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 – wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym położonej we wsi Krasewice Czerepy.

Wójt
Edward  Zaremba

Załączniki do pobrania

  1. Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.