Rozpoczęto realizację wspólnego projektu transgranicznego "Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych".

 

   Liderem projektu jest Gmina Siemiatycze, a w projekcie udział biorą następujące samorządy:

- Gmina Siemiatycze,

- Gmina Dziadkowice,

- Gmina Milejczyce,

- Gmina Nurzec Stacja,

- Gmina Perlejewo,

- Straż Pożarna w Grodnie na Białorusi.

  Projekt obejmuje dostawę 11 sztuk samochodów strażackich, w tym 9 do samorządów po stronie polskiej, dwa – do jednostki ratowniczej w Grodnie.

 Kolejnym elementem projektu będą wspólne ćwiczenia ratowników z polski oraz Białorusi. Strażacy będą trenować zwalczanie katastrof wielkiej skali takich jak wyciek i podpalenie ropy naftowej lub skażenia chemiczne rzeki Niemen na Białorusi.

  Łączna wartość realizowanego projektu przekracza 2 miliony euro.

  Projekt jest współfinansowany ze środków programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020.

 

 

projekt wspolne 2019 03

 

 

 

 


 

 

 

  W obecności Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zielińskiego, Wicestarosty Siemiatyckiego Marka Bobla, Zastępcy komendanta Wojewódzkiego PSP, samorządowców, druhów OSP, oraz mieszkańców gminy Siemiatycze, oficjalnie przekazano nowe samochody pożarnicze jednostkom OSP powiatu siemiatyckiego.

 

 

osp nowe 2019 16

 

 Wydarzenie miało miejsce 8 lipca, na placu przy remizie w Kajance. Honorowym gościem był Wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński, który symbolicznie przekazał kierowcom kluczki do samochodów, oraz dowody rejestracyjne.

 

 

osp nowe 2019 09

 

  Do powiatu siemiatyckiego trafiło 5 nowych samochodów typu GBA 3,5/28, prosto z fabryki, konkretnie do gmin: Siemiatycze, Dziadkowice, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, w ramach transgranicznego projektu Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”. Liderem projektu jest Gmina Siemiatycze. W przyszłym roku, w ramach kontynuacji projektu, do powiatu siemiatyckiego trafią kolejne nowe wozy strażackie.

 

osp nowe 2019 20

 

  - Służba strażaków jest niezwykle doceniania przez całe polskie społeczeństwo i cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem. Zawsze wtedy, kiedy trzeba, dzielnie stajecie do pomocy, robicie ogromne wrażenie swoim profesjonalizmem, wyszkoleniem i oddaniem - Bogu i bliźnim - mówił Wiceminister Jarosław Zieliński - Strażacy od pokoleń podtrzymują wielką tradycję i służą społeczeństwu. Za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Gratuluję jednostkom OSP i samorządom gminnym tego, że pozyskały tak nowoczesne samochody ratowniczo - gaśnicze. Cieszę się, że jako poseł tej ziemi mogłem pomóc przy zakupie tych samochodów. Zapewniam, że taką pomoc - o ile tylko będzie możliwa - zawsze otrzymacie. Niech te samochody służą jak najlepiej. Dobrze, gdyby służyły tylko do ćwiczeń, a nie do akcji, ale wiemy, że życie niesie różne zagrożenia. Nie wyobrażamy sobie systemu bezpieczeństwa w Polsce bez ponad 16 tys. jednostek OSP i setek tysięcy druhen i druhów. Obowiązkiem rządu jest wspieranie strażaków ochotników. Życzę jak najmniej wyjazdów.

 

osp nowe 2019 31

 

   O wydarzeniu napisali:

- portal siemiatycze.pl

- Radio Białystok

- Telewizja Białystok,

- Gazeta Współczesna,

- portal podlaskie24

- portal podlasie24.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY ZOSTAŁ ZAKUPIONY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W RAMACH  DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W KWOCIE 7.000 ZŁ.

 

 

projekt wspolne 2019 01

 

projekt wspolne 2019 02

 

projekt wspolne 2019 03

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  21 lipca na placu przy remizie w Kajance zebrali się strażacy ochotnicy z gminy Siemiatycze, by wspólnie świętować Gminny Dzień Strażaka.

 

dz strazaka 2019 01

 

  To coroczne święto ratowników połączone z modlitwą, podziękowaniami, docenieniem pracy tych, którzy ratują mienie i życie. Tym razem najważniejszym punktem Gminnego Dnia Strażaka było wyświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, na podwoziu MAN-a, przekazanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kajane, w ramach projektu transgranicznego.

 

dz strazaka 2019 08

 

  Mszę św., w intencji strażaków odprawił ks. Jan Krasowski, zaś nabożeństwo prawosławne ks. Mirosław Niczyporuk. Obaj kapłani wyświęcili nowy samochód.

 

dz strazaka 2019 18

 

 

  Na zaproszenie Wójta Gminy Siemiatycze, Edwarda Krasowskiego, w obchodach brali udział: wicemarszałek woj. podlaskiego Stanisław Derehajło, Aleksandra Szczudło - wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Podlaskiego, radny sejmiku wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, starostowie siemiatyccy Jan Zalewski i Marek Bobel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach st. bryg. Jerzy Sitarski, przedstawiciele KRUS, ZUS, Sanepidu, pracownicy gminy i radni.

   Zakup pojazdów przy montażu finansowym z kilku źródeł jest przykładem dobrej współpracy samorządów różnych szczebli – gminy, powiatu, województwa, a także współpracy z rządem i partnerstwa ponad granicami. 

 

dz strazaka 2019 20

 

 

 

 

 

 

 

   Ostatni etap transgranicznego projektu "Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych" stał się faktem.

  

slochy w 2020 09

 

 To oficjalne, jak również symboliczne przekazanie ostatniego pozyskanego samochodu bojowego dla strażaków, konkretnie dla OSP Słochy Annopolskie.

  W skromnej uroczystości przekazania pojazdu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, duchowi, strażacy, samorządowcy, mieszkańcy Słoch Annopolskich. Samochód wyświęcili: ks. Paweł Sterlingow – proboszcz parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach – prawosławny dziekan siemiatycki, ks. Jan Krasowski proboszcz parafii w Dziadkowicach, kapelan kapelan powiatowy strażaków powiatu siemiatyckiego oraz dziekan siemiatycki ks. Jerzy Cudny.

  To drugi nowy samochód strażacki, który trafił do ochotników z gminy Siemiatycze, w ramach wspomnianego projektu (do powiatu siemiatyckiego w ramach w/w projektu trafiło 11 samochodów strażackich). Kosztował ponad 800 tys. zł. Większość środków została przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Film z ćwiczeń strażackich - Adamowo 2021:

 

 

 

 

Pod linkiem poniżej można obejrzeć film z ćwiczeń, oraz prezentacji sprzętu partnera białoruskiego

:https://drive.google.com/file/d/1OoewzCRcGEmjpDkQJPbaABHf23N5z2AO/view

 

 

 

 

 

 

 


9 września w Urzędzie Gminy Siemiatycze podsumowany został transgraniczny projekt :"Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych"

To wspólne spotkanie przedstawicieli samorządów, które pozyskały nowe samochody strażackie, druhów z ochotniczych straży pożarnych do których trafił ten sprzęt, oraz wielu gości. Na spotkanie dojechali m.in.: były Marszałek Woj. Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tadeusz Dierżek.

 

wspolne podsumowanie 2021 01

 

- Pomysł związany z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siemiatyckiego, jak również mający na celu wzrost warunków pracy strażaków zrodził się przede wszystkim w oparciu o ówczesnytabor strażacki. Nowych samochodów strażackich w poszczególnych gminach naszego powiatu było mało. Pomysł znalazł poparcie na etapie kwalifikacji i wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. To nasz wspólny duży sukces. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że do powiatu siemiatyckiego trafiło aż dziewięć nowych samochodów strażackich – mówił podczas spotkania Edward Krasowski, Wójt Gminy Siemiatycze.

 

wspolne podsumowanie 2021 04

 

 Liderem projektu byłaGmina Siemiatycze. W projekcie udział wzięły następujące samorządy: Gmina Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Perlejewo, Straż Pożarna w Grodnie na Białorusi.

 

wspolne podsumowanie 2021 05

 

  Projekt objął dostawę 11 sztuk samochodów strażackich, w tym 9 do samorządów po stronie polskiej, dwa – do jednostki ratowniczej w Grodnie, oraz ćwiczenia strażackie.

 

wspolne podsumowanie 2021 07

 

  Łączna wartość realizowanego projektu przekraczyła 2 miliony euro.

 

wspolne podsumowanie 2021 12

 

  Projekt był współfinansowany ze środków programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020.

Relacja RADIA BIAŁYSTOK  z podsumowania.

 

 

wspolne podsumowanie 2021 27