czartajew_top_01 klopoty_top_02 krupice_top_03 rogawka_top_04 slochy_top_05 stacja_top_06 turna_top_07

Wieści Gminne

Więcej wieści gminnych

     Rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku 3 - 4 lat do powstającego przedszkola Gminy Siemiatycze.

    PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    Od dn. 12 marca funkcjonuje Klub „Senior+”w Krupicach.

    Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej” - to kolejny projekt Gminy Siemiatycze, który został zakwalifikowany do dofinansowania.

     12 marca partnerzy transgranicznego projektu „Łączy nas Bug” podpisali w Drohiczynie umowę partnerską. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Siemiatycze.

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy.

    Dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych Gminy Siemiatycze otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

   Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Czartajewie odbędzie się w niedzielę, 18 marca.