top3 rowerowe top1 Turna_most

Lato - czas na spływy kajakowe

Informacje o organizatorach spływów, wypożyczalniach sprzętów
wodnych znajdziesz w zakładce Szlaki Kajakowe

Planujesz wycieczkę rowerową?

Sprawdź oznaczone szklaki rowerowe na naszej mapie

Cudowne zdjęcia z lotu ptaka!

Malownicze tereny rzeki Bug.

Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze

Projekt zrealizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Wieści Gminne

Więcej wieści gminnych

   W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa, także przez obszar województwa podlaskiego, Wydział Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w gospodarstwach.

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.

20.02.2017 r. rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

     Projekt gminy Siemiatycze, złożony w ramach Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu ogłoszonego przez Podlaski Urząd Marszałkowski.

    PGE Dystrybucja S.A informuje o wyłączeniach prądu.

     Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłaszają XV edcyję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

 

     Urzędnicy podlaskiej skarbówki organizują cykl spotkań mających na celu przedstawienie najważniejszych zmian w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowało ogólnopolską akcję "Bezpieczny i aktywny senior".

Stowarzyszenie „Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na bezpłatne i otwarte szkolenia dotyczące wsparcia z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.