top3 rowerowe top1 Turna_most

Lato - czas na spływy kajakowe

Informacje o organizatorach spływów, wypożyczalniach sprzętów
wodnych znajdziesz w zakładce Szlaki Kajakowe

Planujesz wycieczkę rowerową?

Sprawdź oznaczone szklaki rowerowe na naszej mapie

Cudowne zdjęcia z lotu ptaka!

Malownicze tereny rzeki Bug.

Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze

Projekt zrealizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Wieści Gminne

Więcej wieści gminnych

   Rozpoczęły się remonty świetlic w Grzybach Orzepach, oraz Skiwach Małych.

    W dniach 17 – 19 listopada w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej, zaprezentowało się 23 wykonawców (chórów, zespołów). Wśród nich były dwa chóry z parafii prawosławnych z terenu Gminy Siemiatycze.

     Były podziękowania, gratulacje, nagrody, wyróżnienia, jak również długie dyskusje i wspomnienia. Nie mogło zabraknąć ćwiczeń i warsztatów pod okiem mistrzów. Sportową kulminacją obchodów były walki o mistrzostwa.

    Posiadacze zwierząt (świnie, bydło, owcy i kozy) mają obowiązek, w ramach systemu IRZ, przeprowadzenie w swoich siedzibach stad spisu zwierząt. 

Za pośrednictwem portalu Wrota Podlasia można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

   Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje debatę dotyczącą odnawialnych źródeł energii.

    Jesienne dożwirowania dróg gminnych rozpoczęły się w połowie października. Niestety, po kilku dniach trzeba byłe je przerwać ze względu na deszczową aurę.

     Rocznica Odzyskania Niepodległości w Gimnazjum Gminnym.

    Andrzej Nowaczuk, oraz Wójt Gminy Siemiatycze zapraszają na Międzynarodową „Andy Galę 2017". Termin:18-19 listopada 2017 (Siemiatycze).