top3 rowerowe top1 Turna_most

Lato - czas na spływy kajakowe

Informacje o organizatorach spływów, wypożyczalniach sprzętów
wodnych znajdziesz w zakładce Szlaki Kajakowe

Planujesz wycieczkę rowerową?

Sprawdź oznaczone szklaki rowerowe na naszej mapie

Cudowne zdjęcia z lotu ptaka!

Malownicze tereny rzeki Bug.

Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze

Projekt zrealizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Wieści Gminne

Więcej wieści gminnych

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dnia Bacik - zapraszamy.

W imieniu Dyrektora SP w Szerszeniach ZAPRASZAMY!

Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze”

Przekazujemy informację od Prezesa  KRUS  o przestrzeganiu zasad BHP w codziennych obowiązkach w gospodarstwie rolnym

W imieniu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Starosty Siemiatyckiego Pana Jana Zalewskiego zapraszam na spotkanie informacyjne

9 lipca we wsi Kajanka miał miejsce I Gminny Przegląd Kapel Weselnych.

Projekt skierowany do uczestników do 29 roku życia biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu  (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.

Wioleta Krause z Żukowa na Pomorzu pokonuje 1000 km (Żukowo-Zamość) aby w charytatywnym rajdzie rowerowym promować Gminę Żukowo.

Wójt Gminy Siemiatycze i Rada Sołecka Wsi Kajanka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na imprezę plenerową.