czartajew_top_01 klopoty_top_02 krupice_top_03 rogawka_top_04 slochy_top_05 stacja_top_06 turna_top_07

Wieści Gminne

Więcej wieści gminnych

Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, rolnicy mogą załatwić wszystkie sprawy osobiście.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zwraca uwagę na zanieczyszczenie chodników i ulic środkami ochrony osobistej.

  Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014 - 2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

  PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

  Przy Szkole Podstawowej w Tołwinie powstała nowa budowla.

   Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.