Przebudowa drogi gminnej Ausin - Boratyniec Ruski

Dokładnie odcinek tej drogi zaczyna się od trasy wojewódzkiej nr 640, obok Anusina i ciągnie się przez pola i las do Boratyńca Ruskiego, w pobliżu świetlicy.

Do momentu rozpoczęcia przebudowy była to droga gruntowa. Zakres prac był szeroki - wytyczenia geodezyjne, poszerzenie, budowa odwodnienia, poboczy i zjazdów, warstwa bitumiczna, oznakowanie.

Głównym celem budowy tej drogi było odciążenie Siemiatycz – Stacji od dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Nowy przejazd, czyli skrót trasy dla ciężarówek i tirów wpłynął przede wszystkim na bezpieczeństwo ruchu w tej okolicy.

W przypadku tej drogi nawierzchnia bitumiczna ma nie dwie – jak w standardzie, lecz trzy warstwy, co związane będzie z obciążeniem komunikacyjnym, konkretnie – tonażem większości transportów, które będą poruszały się tym odcinkiem.

Dofinansowanie, to połowa kosztów zadania. Źródło dofinansowania - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Trzeba przy tym podkreślić współpracę z Pater Firmą, mającą siedzibę w Siemiatyczach Stacji, która dodatkowo współfinansuje tę inwestycję w kwocie ok. 450 tys.  zł w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Nowy asfaltowy odcinek ma prawie 2 km.

 

 

 

droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga

Strony w dziale:

Strony w dziale: