Budowa sieci wodociągowej na terenie "Podstrefy Siemiatycze"

Budowa sieci wodociągowej, wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej i ciśnieniowej, przy ul. Długiej w Czartajewie, zlokalizowanej na terenie tzw. Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podsfrefie Siemiatycze.

Podstrefa znajduje się na terenie gm. Siemiatycze. Gmina Siemiatycze znacząco pomaga w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, przeznaczonych na sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, dla potencjalnych inwestorów, na preferencyjnych warunkach.

Zakres prac to m.in.: wykopy, prace instalacyjno – montażowe, próby i testy uruchomienia, przywrócenie placu budowy do pierwotnego stanu.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach, wyłonionych w procedurze przetargowej spośród 7 oferentów.

 

cz
x
x
x
x
x

Strony w dziale:

Strony w dziale: