Klub Senior w Wiercieniu Dużym - rekrutacja

Dodane przez admin - śr., 27/04/2022 - 20:50

Kategoria

Gmina Siemiatycze ogłasza nabór do Klubu Seniora w Wiercieniu Dużym, organizowanego w ramach projektu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

senior

 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 20 osób, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez utworzenie dziennej krótkotrwałej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora. W chwili obecnej w budynku świetlicy trwa remont. Klub Senior rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 lipca 2022 r. W ramach jego funkcjonowania zostanie zatrudniony Opiekun, który będzie pracował 8 godzin dziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Uczestnicy/uczestniczki projektu będą korzystać między innymi z poradnictwa w zakresie zdrowia, z zajęć komputerowych, rehabilitacyjnych, florystycznych, plastycznych, kulinarnych.

 

Grupa docelowa, do której kierujemy ofertę uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Klubu Senior w Wiercieniu Dużym:

kryteria formalne:

- kobiety w wieku 60+, mężczyźni w wieku 65 +,

- zamieszkujący na terenie Gminy Siemiatycze z miejscowości: Kłopoty - Bańki, Kłopoty - Bujny, Kłopoty - Patry, Kłopoty - Stanisławy, Moczydły, Zalesie, Lachówka, Krasewice - Jagiełki, Krasewice Czerepy, Krasewice Stare, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki.

kryteria premiujące:

- doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

- osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym od 27 kwietnia do 31 maja 2022 r. Po zakończeniu rekrutacji zostanie stworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby, które złożą dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej. Dokumenty rekrutacyjne obowiązkowe: formularz zgłoszeniowy, nieobowiązkowe: zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów premiujących należy dostarczyć do Urzędu Gminy Siemiatycze ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, do pokoju nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

 

 

Strony w dziale: