Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Dodane przez admin - śr., 03/08/2022 - 19:05

Kategoria

Procedura i warunki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku:  

1. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie:

od 01.08.2022r. do 31.08.2022r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r.,

2. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. 

3. Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

4. Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2022r. nastąpi w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2022r. na wnioski złożone w pierwszym terminie
  • 3-31 października 2022r. na wnioski złożone w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

DOKUMENTY (pdf, 1,38 mb)

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale: