"Cyfrowa Gmina"

Dodane przez admin - czw., 07/04/2022 - 09:16

Kategoria

 

cyfr

 

W dniu 19.01.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze 729/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

 

OPIS PROJEKTU:

Gmina Siemiatycze na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymała 180 779,99 zł. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz weryfikację i wzmocnienie cyfrowej odporności jednostki na zagrożenia tzw. cyberbezpieczeństwo.

Realizację i zakończenie projektu planuje się na 2022 r.

 

Celem realizacji projektu jest wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Siemiatycze w nowy sprzęt komputerowy, w tym m.in. stacje robocze, serwer plików, tablety do obsługi Rady Gminy Siemiatycze, urządzenie wielofunkcyjne, ochronę antywirusową, zakup systemu konferencyjnego, transkrypcję obrad Rady Gminy Siemiatycze, access pointy, szkolenia dla pracowników urzędu i administratora systemu. Ponadto, planuje się przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa.

 

Zakup w/w infrastruktury technicznej podniesie jakość świadczonych usług publicznych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu do obsługi mieszkańców gminy i sprawnego funkcjonowania urzędu gminy.

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

ctfr

 

 

 

Strony w dziale: