Kwakifikacja wojskowa 2022

Dodane przez admin - pon., 11/04/2022 - 19:23

Kategoria

KOGO DOTYCZY?
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 4 kwietnia 2022 r. i potrwa do dnia 8 lipca 2022 r. na terenie całego kraju. W powiecie siemiatyckim rozpocznie się już od 12 kwietnia, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2003, ale nie tylko.

PROCEDURY!
Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie nr 7/2022 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2003 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 2001–2002, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
• kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

INFORMACJA DLA WEZWANYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
posiadaną dokumentację medyczną,
aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

NIE MOGĘ SIĘ STAWIĆ?
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia
się do kwalifikacji wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3
Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Miasto Siemiatycze
Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn
Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze
Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:
12 kwietnia – 29 kwietnia 2022 r.

 

 

woj

Strony w dziale: