"Maluch Plus"

Gmina Siemiatycze otrzymała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze” oraz na bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki.

 

 

ma

 

W ramach zadania przewidziano remont sali opieki do potrzeb dzieci, wykonanie poręczy na schodach, zakup i montaż mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup i montaż strefy malucha – wewnętrznego placu zabaw, zmiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełnienie wyposażenia zewnętrznego placu zabaw, ogrodzenia, wykonanie budynku do przechowywania wyposażenia z placu zabaw, wózków, promocję.

 

Grupa docelowa: dzieci w wieku do lat 3.

 

Celem projektu jest:

  1. Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze do 31 grudnia 2023 roku.

  2. Dofinansowanie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Żłobku Gminy Siemiatycze przez okres 36 miesięcy.

 

Rezultaty projektu:

1.Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze do 31 grudnia 2023 roku.

2.Dofinansowanie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Żłobku Gminy Siemiatycze przez okres 36 miesięcy.'

 

Wartość zadania utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze - 661 653,90 zł w tym środki KPO 537 930 zł, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 72 577,52 zł, środki własne 51 146,38 zł.

Wartość zadania dofinansowanie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Żłobku Gminy Siemiatycze – 451 980 zł w tym środki FERS 451 980 zł.

 

ma

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: