Stawki opłat

 

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Siemiatycze nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r.:

- 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

- 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

- 101,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego (od 6 osób), jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

- 202,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego (od 6 osób), jeżeli jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Siemiatycze (ul. Kościuszki 88, Siemiatycze, pokój nr 2), składając zmianę w deklaracji, kompostowanie w/w odpadów.

 

Stawka opłaty za odpady komunalne będzie wynosić wtedy:

- 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny oraz na terenie nieruchomości są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,

- 95,00 zł (od 01.03.2021r.) miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego (od 6 osób), jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny oraz na terenie nieruchomości są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

 

 

Poniżej deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom., którą trzeba złożyć w przypadku: kompostowania bioodpadów, zmiany właściciela nieruchomości, zmiany liczby osób z gospodarstwie domowym.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (PRZYKŁAD DO 5 OSÓB)

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (PRZYKŁAD OD 6 OSÓB)

 

 

Strony w dziale: