Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 2 lat pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 49 w Siemiatyczach

Dodane przez admin - pon., 12/02/2024 - 10:42

Kategoria

ZARZĄDZENIE NR 332/2024

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie przeznaczenia do najmu na okres dwóch lat pomieszczenia w budynku usytuowanym w m. Siemiatycze, przy ulicy 11 Listopada 49.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

            §1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Siemiatycze przeznaczonej do najmu na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.

            §2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            §3. Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.

            §4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

            §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

            §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt E. Krasowski

                                                                                                         

 

ZARZĄDZENIE (pdf, 501 kb)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU (doc, 15,4 kb)

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: